Perekonnanime Järv statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Järv 448 mehel ja 533 naisel. Perekonnanimede levikult on Järv meeste puhul 81. ja naiste puhul 61. kohal.

Perekonnanime Järv kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Järv vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,12.

Perekonnanimi Järv on levinuim Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,06.