Perekonnanime Järve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Järve 390 mehel ja 459 naisel. Perekonnanimede levikult on Järve meeste puhul 101. ja naiste puhul 91. kohal.

Perekonnanime Järve kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Järve vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,40.

Perekonnanimi Järve on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,53.