Perekonnanime Jakobson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jakobson 522 mehel ja 590 naisel. Perekonnanimede levikult on Jakobson meeste puhul 56. ja naiste puhul 52. kohal.

Perekonnanime Jakobson kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Jakobson vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,60.

Perekonnanimi Jakobson on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,40.