Perekonnanime Kõiv statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kõiv 575 mehel ja 637 naisel. Perekonnanimede levikult on Kõiv meeste puhul 46. ja naiste puhul 46. kohal.

Perekonnanime Kõiv kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Kõiv vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,08.

Perekonnanimi Kõiv on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,85.