Perekonnanime Kütt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kütt 765 mehel ja 796 naisel. Perekonnanimede levikult on Kütt meeste puhul 24. ja naiste puhul 27. kohal.

Perekonnanime Kütt kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kütt vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,45.

Perekonnanimi Kütt on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,67.