Perekonnanime Kaasik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kaasik 880 mehel ja 957 naisel. Perekonnanimede levikult on Kaasik meeste puhul 18. ja naiste puhul 18. kohal.

Perekonnanime Kaasik kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Kaasik vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,36.

Perekonnanimi Kaasik on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,10.