Perekonnanime Kaasik statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kaasik 886 mehel ja 972 naisel. Perekonnanimede levikult on Kaasik meeste puhul 17. ja naiste puhul 18. kohal.

Perekonnanime Kaasik kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Kaasik vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,04.

Perekonnanimi Kaasik on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 40,78.