Perekonnanime Kalda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kalda 425 mehel ja 488 naisel. Perekonnanimede levikult on Kalda meeste puhul 88. ja naiste puhul 79. kohal.

Perekonnanime Kalda kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kalda vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,40.

Perekonnanimi Kalda on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,84.