Perekonnanime Kallas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kallas 716 mehel ja 801 naisel. Perekonnanimede levikult on Kallas meeste puhul 28. ja naiste puhul 26. kohal.

Perekonnanime Kallas kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Kallas vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,46.

Perekonnanimi Kallas on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,75.