Perekonnanime Kangur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kangur 685 mehel ja 685 naisel. Perekonnanimede levikult on Kangur meeste puhul 31. ja naiste puhul 40. kohal.

Perekonnanime Kangur kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kangur vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,94.

Perekonnanimi Kangur on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,20.