Perekonnanime Karu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Karu 810 mehel ja 892 naisel. Perekonnanimede levikult on Karu meeste puhul 22. ja naiste puhul 22. kohal.

Perekonnanime Karu kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Karu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,10.

Perekonnanimi Karu on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,56.