Perekonnanime Kask statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kask 1365 mehel ja 1480 naisel. Perekonnanimede levikult on Kask meeste puhul 6. ja naiste puhul 6. kohal.

Perekonnanime Kask kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kask vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,34.

Perekonnanimi Kask on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,75.