Perekonnanime Koppel statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Koppel 906 mehel ja 983 naisel. Perekonnanimede levikult on Koppel meeste puhul 16. ja naiste puhul 15. kohal.

Perekonnanime Koppel kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Koppel vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,89.

Perekonnanimi Koppel on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 50,90.