Perekonnanime Koppel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Koppel 913 mehel ja 985 naisel. Perekonnanimede levikult on Koppel meeste puhul 15. ja naiste puhul 15. kohal.

Perekonnanime Koppel kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Koppel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,58.

Perekonnanimi Koppel on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 50,02.