Perekonnanime Kozlov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kozlov 504 mehel ja 32 naisel. Perekonnanimede levikult on Kozlov meeste puhul 61. ja naiste puhul 4034. kohal.

Perekonnanime Kozlov kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Kozlov vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Perekonnanimi Kozlov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,97.