Perekonnanime Kruus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kruus 379 mehel ja 445 naisel. Perekonnanimede levikult on Kruus meeste puhul 105. ja naiste puhul 96. kohal.

Perekonnanime Kruus kandja on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige levinum on perekonnanimi Kruus vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,16.

Perekonnanimi Kruus on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.