Perekonnanime Kukk statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kukk 1273 mehel ja 1273 naisel. Perekonnanimede levikult on Kukk meeste puhul 8. ja naiste puhul 8. kohal.

Perekonnanime Kukk kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Kukk vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,37.

Perekonnanimi Kukk on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,35.