Perekonnanime Kull statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kull 511 mehel ja 619 naisel. Perekonnanimede levikult on Kull meeste puhul 58. ja naiste puhul 49. kohal.

Perekonnanime Kull kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Kull vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,56.

Perekonnanimi Kull on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,89.