Perekonnanime Kuusik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuusik 634 mehel ja 721 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuusik meeste puhul 37. ja naiste puhul 33. kohal.

Perekonnanime Kuusik kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuusik vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,34.

Perekonnanimi Kuusik on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,24.