Perekonnanime Kuusk statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuusk 880 mehel ja 949 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuusk meeste puhul 18. ja naiste puhul 19. kohal.

Perekonnanime Kuusk kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuusk vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,82.

Perekonnanimi Kuusk on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 72,13.