Perekonnanime Kuzmin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuzmin 454 mehel ja 27 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuzmin meeste puhul 76. ja naiste puhul 4913. kohal.

Perekonnanime Kuzmin kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuzmin vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Perekonnanimi Kuzmin on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,88.