Perekonnanime Kuzmina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuzmina alla viiel mehel ja 440 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuzmina meeste puhul 58775. ja naiste puhul 98. kohal.

Perekonnanime Kuzmina kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuzmina vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,62.

Perekonnanimi Kuzmina on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,96.