Perekonnanime Kuznetsov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuznetsov 921 mehel ja 27 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuznetsov meeste puhul 14. ja naiste puhul 4913. kohal.

Perekonnanime Kuznetsov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuznetsov vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,98.

Perekonnanimi Kuznetsov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,40.