Perekonnanime Kuznetsova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kuznetsova alla viiel mehel ja 1005 naisel. Perekonnanimede levikult on Kuznetsova meeste puhul 58775. ja naiste puhul 13. kohal.

Perekonnanime Kuznetsova kandja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige levinum on perekonnanimi Kuznetsova vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,92.

Perekonnanimi Kuznetsova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,23.