Perekonnanime Laas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Laas 449 mehel ja 520 naisel. Perekonnanimede levikult on Laas meeste puhul 79. ja naiste puhul 66. kohal.

Perekonnanime Laas kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Laas vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,70.

Perekonnanimi Laas on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,79.