Perekonnanime Lebedev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Lebedev 519 mehel ja 37 naisel. Perekonnanimede levikult on Lebedev meeste puhul 57. ja naiste puhul 3357. kohal.

Perekonnanime Lebedev kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Lebedev vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,92.

Perekonnanimi Lebedev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,35.