Perekonnanime Lepik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Lepik 826 mehel ja 903 naisel. Perekonnanimede levikult on Lepik meeste puhul 21. ja naiste puhul 20. kohal.

Perekonnanime Lepik kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige levinum on perekonnanimi Lepik vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,60.

Perekonnanimi Lepik on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,47.