Perekonnanime Lepp statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Lepp 765 mehel ja 796 naisel. Perekonnanimede levikult on Lepp meeste puhul 24. ja naiste puhul 27. kohal.

Perekonnanime Lepp kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Lepp vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,92.

Perekonnanimi Lepp on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,68.