Perekonnanime Liiv statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Liiv 649 mehel ja 719 naisel. Perekonnanimede levikult on Liiv meeste puhul 35. ja naiste puhul 34. kohal.

Perekonnanime Liiv kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Liiv vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,35.

Perekonnanimi Liiv on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,04.