Perekonnanime Luik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Luik 881 mehel ja 971 naisel. Perekonnanimede levikult on Luik meeste puhul 17. ja naiste puhul 17. kohal.

Perekonnanime Luik kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Luik vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,92.

Perekonnanimi Luik on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,71.