Perekonnanime Mänd statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mänd 401 mehel ja 462 naisel. Perekonnanimede levikult on Mänd meeste puhul 97. ja naiste puhul 88. kohal.

Perekonnanime Mänd kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Mänd vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,68.

Perekonnanimi Mänd on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,61.