Perekonnanime Männik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Männik 440 mehel ja 488 naisel. Perekonnanimede levikult on Männik meeste puhul 83. ja naiste puhul 79. kohal.

Perekonnanime Männik kandja on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige levinum on perekonnanimi Männik vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,36.

Perekonnanimi Männik on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,24.