Perekonnanime Mõttus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mõttus 405 mehel ja 433 naisel. Perekonnanimede levikult on Mõttus meeste puhul 96. ja naiste puhul 101. kohal.

Perekonnanime Mõttus kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Mõttus vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,82.

Perekonnanimi Mõttus on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 43,23.