Perekonnanime Mölder statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mölder 573 mehel ja 646 naisel. Perekonnanimede levikult on Mölder meeste puhul 47. ja naiste puhul 44. kohal.

Perekonnanime Mölder kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Mölder vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,08.

Perekonnanimi Mölder on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,26.