Perekonnanime Mets statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mets 696 mehel ja 738 naisel. Perekonnanimede levikult on Mets meeste puhul 30. ja naiste puhul 31. kohal.

Perekonnanime Mets kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Mets vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,70.

Perekonnanimi Mets on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,77.