Perekonnanime Mihhailov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mihhailov 626 mehel ja 37 naisel. Perekonnanimede levikult on Mihhailov meeste puhul 39. ja naiste puhul 3357. kohal.

Perekonnanime Mihhailov kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Mihhailov vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,56.

Perekonnanimi Mihhailov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,34.