Perekonnanime Mikli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mikli 23 mehel ja 31 naisel. Perekonnanimede levikult on Mikli meeste puhul 5302. ja naiste puhul 4220. kohal.

Perekonnanime Mikli kandja on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige levinum on perekonnanimi Mikli vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.