Perekonnanime Mitt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mitt 503 mehel ja 518 naisel. Perekonnanimede levikult on Mitt meeste puhul 62. ja naiste puhul 68. kohal.

Perekonnanime Mitt kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Mitt vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,35.

Perekonnanimi Mitt on levinuim Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,97.