Perekonnanime Morozov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Morozov 539 mehel ja 36 naisel. Perekonnanimede levikult on Morozov meeste puhul 52. ja naiste puhul 3483. kohal.

Perekonnanime Morozov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Morozov vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,07.

Perekonnanimi Morozov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,73.