Perekonnanime Nikitin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Nikitin 461 mehel ja 27 naisel. Perekonnanimede levikult on Nikitin meeste puhul 72. ja naiste puhul 4913. kohal.

Perekonnanime Nikitin kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Nikitin vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Perekonnanimi Nikitin on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,27.