Perekonnanime Nikitina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Nikitina 532 naisel. Perekonnanimede levikult on Nikitina naiste puhul 62. kohal.

Perekonnanime Nikitina kandja on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Nikitina vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,69.

Perekonnanimi Nikitina on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,95.