Perekonnanime Nikolajev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Nikolajev 469 mehel ja 25 naisel. Perekonnanimede levikult on Nikolajev meeste puhul 70. ja naiste puhul 5335. kohal.

Perekonnanime Nikolajev kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Nikolajev vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,90.

Perekonnanimi Nikolajev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,06.