Perekonnanime Nikolajeva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Nikolajeva 487 naisel. Perekonnanimede levikult on Nikolajeva naiste puhul 82. kohal.

Perekonnanime Nikolajeva kandja on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Nikolajeva vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,52.

Perekonnanimi Nikolajeva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,74.