Perekonnanime Novikov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Novikov 434 mehel ja 48 naisel. Perekonnanimede levikult on Novikov meeste puhul 86. ja naiste puhul 2461. kohal.

Perekonnanime Novikov kandja on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Novikov vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,13.

Perekonnanimi Novikov on levinuim Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,26.