Perekonnanime Oja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Oja 906 mehel ja 974 naisel. Perekonnanimede levikult on Oja meeste puhul 16. ja naiste puhul 16. kohal.

Perekonnanime Oja kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Oja vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,31.

Perekonnanimi Oja on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,12.