Perekonnanime Orav statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Orav 461 mehel ja 491 naisel. Perekonnanimede levikult on Orav meeste puhul 72. ja naiste puhul 77. kohal.

Perekonnanime Orav kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Orav vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,12.

Perekonnanimi Orav on levinuim Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,01.