Perekonnanime Ots statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Ots 580 mehel ja 644 naisel. Perekonnanimede levikult on Ots meeste puhul 45. ja naiste puhul 45. kohal.

Perekonnanime Ots kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Ots vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,16.

Perekonnanimi Ots on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,14.