Perekonnanime Pärn statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Pärn 982 mehel ja 1030 naisel. Perekonnanimede levikult on Pärn meeste puhul 12. ja naiste puhul 12. kohal.

Perekonnanime Pärn kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Pärn vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,40.

Perekonnanimi Pärn on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,58.