Perekonnanime Põder statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Põder 766 mehel ja 783 naisel. Perekonnanimede levikult on Põder meeste puhul 23. ja naiste puhul 29. kohal.

Perekonnanime Põder kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Põder vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,28.

Perekonnanimi Põder on levinuim Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,05.