Perekonnanime Põld statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Põld 461 mehel ja 499 naisel. Perekonnanimede levikult on Põld meeste puhul 72. ja naiste puhul 75. kohal.

Perekonnanime Põld kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Põld vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,27.

Perekonnanimi Põld on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,68.