Perekonnanime Paas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Paas 412 mehel ja 446 naisel. Perekonnanimede levikult on Paas meeste puhul 93. ja naiste puhul 95. kohal.

Perekonnanime Paas kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Paas vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,16.

Perekonnanimi Paas on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,65.