Perekonnanime Palm statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Palm 410 mehel ja 481 naisel. Perekonnanimede levikult on Palm meeste puhul 94. ja naiste puhul 85. kohal.

Perekonnanime Palm kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Palm vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,35.

Perekonnanimi Palm on levinuim Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,60.